۱۳۹۰ خرداد ۲۹, یکشنبه

شرف آل قلم


معظم است مقام کلام ناب تو
مکرم است صدای پر اضطراب تو
محقر است برایت مقام و نام او
اوین شده حقیر ز آب وتاب تو

دوسال زندان بدون حتی یک روز مرخصی
چه در اندیشه داری که اینگونه از تو هراسانند
شرف آل قلم

0 نظرات:

ارسال یک نظر