۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

گزارش امروز روز قدس

ساعت 11.30 با بی آر تی به سمت انقلاب حرکت کردم از میدان به این سمت مملو از نیروهای گارد بود با لباسهای خاص سر استاد معین مرکزشون بود . سر هر چهارراه پر از نیرو بود دقیقا مثل دوم خرداد امسال بود.در سر نواب در حوزه انتظامی پر از ماشینهای مشکی ضد شورش بود. این وضعیت در سایر مناطق از جمله ولی عصر وفردوسی نیز بچشم می خورد. در زیر پل حافظ مملو از نیروهای لباس شخصی بود فکر می کنم پل حافظ یک محل استراتژیک برای آنها بود که انقدر نیرو لباس شخصی با موتورهای سنگین انجا پارک کرده بودنند.در میدان ولی عصر به هر کس شک می کردنند بهش گیر می دادند یک پسر و دختری که تو میدان ولی عصر ایستاده بودنند با کوله پشتی داشتن توی یک کوچه می گشتند.مرتب با موتور و بی سیم و تلفن در حال گشت زدن بودن. خلاصه جو حسابی امنیتی بود. پارک لاله هم پر از نیروهای خسته و درب داغون بود و در حال استراحت زیر درختای پارک بودن

0 نظرات:

ارسال یک نظر