۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

جنگ نرم، از خيال تا واقعيت


بعد از كودتاي انتخاباتي سال 1388 بود كه واژه جنگ نرم وارد واژه نامه جمهوري اسلامي و دولت كودتايي بر آمده از آن شد و براي اولين بار اين واژه در دادگاه نمايشي و محاكمه فله اي فعالان سياسي و روزنامه نگاران منتقد بكار رفت كه در آن نام چند موسسه تحقيقاتي و وب سايت و شبكه هاي اجتماعي و حتي دانشگاه ها را بعنوان ستاد هاي جنگ نرم نام بردند، از آن هنگام، هر بار در هر سخنراني توسط رهبر جمهوري اسلامي از آن بعنوان بحثي كليدي نام برد و وي خاطرنشان ساخت :" كه امروز اولويت اصلي كشور مبارزه با جنگ نرم است و كار تا به آنجا رسيد كه صفار هرندي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي ومشاور فعلي فرماندهي سپاه پاسداران ابراز نظر كرد كه جنگ جهاني سوم، از نوع نرم است.


با گشتي در فضاي مجازي ، به سايت ها و ستادهاي برمي خوريم كه با هزينه مردم عليه مردم بعنوان جنگ نرم راه اندازي شده است. اما براستي اين چه جنگ و يا تهديدي است كه رهبر جمهوري اسلامي ، كه مي تواند ريشه كن كردن فقر و فحشا، بيكاري و ايجاد رفاه و مهار تورم را بعنوان اولويت كشور اعلام كند، از مبارزه با جنگ نرم بعنوان اولويت اصلي كشور نام مي برد ؟!با كنار گزاردن بحث برنامه هاي تبليغاتي كه در تمامي اعصار گذشته و حال كه اوج آن در دوران جنگ سرد بين قدرتهاي بزرگ جهان وجود داشته است كه هميشه ابزاري در دست دولتها بوده كه همواره از آن براي پيشبرد منافع بلند مدت خود استفاده مي كردند. در واقع جمهوري اسلامي و تمامي حكومت هاي غيردمكراتيك واستبدادي، خطري كه پيش از پيش از آن احساس خطر مي كنند و به نوعي دشمن خود مي دانند، نسل جوان و معترضي است كه براي سازماندهي خود براي اعتراض به شرايط موجود و پيشبرد اهداف براي رسيدن به آزادي و دمكراسي و حكومت قانون همواره از جديد ترين تكنولوژي روز براي آن استفاده مي كنند.


اگر رسانه هاي جهان در زمان انقلاب 57؛ اين انقلاب را بعنوان انقلاب نوار كاست و حركت عظيم دوم خرداد و دوران اصلاحات و رياست جمهوري محمد خاتمي و تغيييرات ناشي از آن را به عنوان جنبشي ماهواره اي كه شبكه هاي راديويي و تلويزيوني ماهواره اي در تكثير آن نقش بسزاي را بازي مي كردند. مي ناميدند. امروزه جنبش سبز، و حركتهاي اعتراضي به دنبال آن را بعنوان انقلاب الكترونيكي يا اينترنتي نام گذاري كرده اند، كه هر فعال جنبش بعنوان يك رسانه و يك ستاد به انجام وظيفه مي پردازد.


آنچه كه پاشنه آشيل حاكميت استبداد زده جمهوري اسلامي است، همانا اطلاع رساني و آگاهي رساني است و مبارزه فعال جوانان است كه حاكميت را به ستوه آورده است و هر چه در توان دارد براي مختل كردن گردش آزاد اطلاعات استفاده مي كند.


نام بردن واژه نرم در تضاد با جنگ در كنار يكديگر در واقع مبارزات بدور از خشونت و بي امان نسلي است كه تنها سلاح خود را قلم خود مي داند و با تمامي نسل هاي گذشته خود كه دست به حركتهاي احساسي و كور و خشونت وار و چريكي مي زدند متفاوت است و از تمام ظرفيتهاي موجود و ابزارهاي به روز استفاده بهينه مي كند.


اين چنين است كه جمهوري اسلامي، وبلاگ ها، شبكه هاي اجتماعي ، سايت هاي اينترتي، شبكه هاي راديو و تلويزيوني منتقد خود را ابزار جنگ و افكار اين نسل جوان را كه اولويت حكومت خود را رفع بيكاري و تبعيض و فقر و فحشا و ايجاد رفاه مي دانند افكار برندازانه تعبير مي كند و شايد بهمين دليل است كه سنگين ترين و غير انساني ترين احكام و زندان هاي طويل مدت را براي وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران كه از آنان بعنوان صداي افكار عمومي، پايه چهارم دمكراسي و آيينه واقيعتهاي اجتماعي نام مي برند، اعمال مي كند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر