۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

کورش زعیم در دادگاه انقلاب اسلامی تهران


در ساعت نه و نیم روز نوزدهم امردادماه، دادگاه کورشزعیم شخصیت نام دار، دبیر سیاسی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران و ازسران جبهه ملی ایران، در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور تیم وکیلانمدافع پرونده، آقایان دکتر محمدعلی دادخواه، دکتر محمد شریف، دکتر وحید مشگانیفراهانی، و بانو نسرین ستوده، برگزار شد. از حضور برخی از شخصیت های سیاسی وفرهنگی مانند آقایان اسماعیل مفتی زاده، عیسی خان حاتمی و بیژن جانفشان و .. کهبرای شرکت در دادگاه آمده بودند جلوگیری شد. آقای دکتر محمد علی دادخواه به صلاحیتدادگاه برای رسیدگی به این پرونده ایراد گرفتند. آقای کورش زعیم در سال 1385 حدود47 روز در زندان اوین بازداشت بودند. ایشان در آن زمان با قید وثیقه آزاد شدند و پروندهدر شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی در جریان می باشد. آقای زعیم در سی ام خردادماه1388، دوباره بازداشت و بیش از نود روز در بند 209 زندان اوین زندانی شدند، کهدوباره با وثیقه دیگری به مبلغ 200 میلیون تومان آزاد شدند. در هر دوی این پروندهها کیفر خواست مشابه می باشد. مقرر شد دادگاه ایراد عدم صلاحیت را برای تصمیم گیریبه مقامات بالاتر دادگاه های انقلاب ارسال کند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر