۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

شعار وحدت، تاکتیک سرکوب

رهبر جمهوري اسلامي در بين دانشجويان هوادار خود سخناني را به زبان آورد كه مبناي آن سخنان وحدت بود.خامنه اي در سخنان خود خاطر نشان كرد : فقط وحدتي كه بر مبناي اصول باشد پزيرفتني است . و با هركسي با همان اندازه كه قبول دارد متصل و متحديم و هر كس اصول را قبول ندارد طبعا" از دايره وحدت خارج است .


بدنبال اين سخنان 249 نماينده مجلس شوراي اسلامي با امضاي بيانيه اي از سخنان رهبر جمهوري سلامي حمايت كردند.در اين بين كيهان در شماره اول شهريور ماه در صفحه نخست خود خبري را از يكي ازا عضاي مجلس خبرگان رهبري آيت الله قره باغي چاپ كرد كه در آن او بهترين راهكار وحدت را محاكمه سران فتنه دانست و گفت : كه وحدت با فتنه گران طرح جديد دشمن براي ضربه زدن به نظام اسلامي است .


اما چگونه است كه رهبر جمهوري اسلامي و دولت كودتا در اين زمان در اتاق فكر خود يا به عبارتي شوراي امنيت ملي نظام به اين نتيجه رسيده اند كه با طرح شعار وحدت ملي بدنبال يكپارچه كردن نيروهاي درون نظام باشند و منتقدين و مخالفين دولت كودتا را از دايره سياست ايران حذف كنند؟ برا ستي آيا زمان برخورد با رهبران جنبش سبز يا به گفته كودتا چيان سران فتنه رسيده و آيا آنها چنين ريسكي را حتي با هزينه هاي بسيار به جان مي خرند ؟در طول يك سال گذشته از زمان بعد از انتخابات ، دولت كودتا با استفاده از حربه هاي مختلف همانند دستگيري هاي گسترده فعالان سياسي و اعضاي فعال جنبش سبز و قطع پلهاي ارتباطي بين رهبران جنبش آقايان موسوي و كروبي و مردم با فشار بسيار بر روي آنها و اخلال در گردش آزاد اطلاعات با سانسورو فيلترينگ و پارازيت ، ايجاد جنگ رواني از طريق دستگاه دروغ پراكني خود( صدا و سيماي) و ايجاد اختلاف در بين طرفداران جنبش به اين نتيجه و جمع بندي اشتباه رسيده است كه باعث تضعيف جنبش و ريزش در بين نيروهاي جنبش شده است و بدنبال اين فرضيه غلط خود به دنبال آنند كه نقشه شوم و شايد آخرين پرده از سناريو خود را به نمايش بگذارند و با دستگيري رهبران جنبش و محاكمه آنان به نتيجه دلخواه خود برسند .


در چنين شرايطي، كه حاكميت در زير فشارهاي بين المللي و موجي ويرانگر تحريم هاي ناشي از سياستهاي غلط اتمي ، هر روز در حال فروافتادن است و از طرفي كف مطالبات مردم كه هرروز بالاتر مي رود حاكميت راهي ندارد جز به سازش كشيدن رهبران جنبش و با علم بر اينكه اين كار با شجاعت و دلاوري رهبران جنبش شدني نيست در حال ارتباط گيري با نيروهاي ميانه رو است.


حاكميت، با طرح شعار " وحدت " و مرزبندي بين نيروهاي سياسي درون حاكميت و قر دادن معيار سنجش يا همان عبارت مبناي اصول بدنبال آنند كه با كنار هم گرد آوردن نيروهاي ميانه كه بسمت اصولگريان متمايلند همانند علي مطهري و احمد توكلي كه خطر اين ميرود كه بسمت جنبش سبز متمايل شوند دست به يكپاچه سازي نيروهاي خود بزنند و شايد با فشار و ارعاب رهبران جنبش آنان را وادرا به تسليم كنند و اين مسئله را مطرح نماييند كه" يا با ما يا بر ما " جنبش سبز را اغلب از لایه های اجتماعی مردم هستند را سرکوب نماییند.


در چنين شرايطي استفاده از اكسيونهاي در پيش رو همانند روز قدس مي تواند بسيار مهم و سرنوشت ساز براي جنبش سبز و نيروهاي دمكراسي خواه در ايران باشد. اگر بهر نحوي اكسيون قابل توجهي از نظر كيفي و كمي صورت نپذيرد راه براي برخورد با رهبران جنبش هموارتر از قبل خواهد شد.پس باييم براي روز قدس برنامهاي منظم براي هرچه باشكوهتر برگزار كردن اين راهپيمايي تدوين نماييم


0 نظرات:

ارسال یک نظر