۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

“اعتراض به گرانی بنزین”

اطلاعیه شماره هفت کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران

حکومت فاسد کودتاچی میلیاردها دلار درآمد کشور را حیف ومیل می کند و آن گاه با گران کردن کالاها و خدمات، بار آن را بر دوش ملت می گذارد. به کودتاچیان اخطارمی شود که در صورت گران کردن هریک از خدمات و کالاهای دولتی با واکنش سخت مردم مواجه می شوند و تصور نکنند که با تهدید و ارعاب می توانند مردم را از مطالبه حق مسلم شان بازدارند.


اعتراض به گران کردن قیمت بنزین اولین قدم در این مرحله از مقاومت مدنی مردم ایران است. برای این منظور از عموم مردم دعوت می شود تا در اولین روز پس از گران کردن بنزین، ساعت چهار بعد از ظهر در تهران و تمامی شهرهای کشور در صف پمپ های بنزین بایستند ولی به عنوان اعتراض به گرانی، حداکثر پنج لیتر بنزین بزنند و با تداوم روزانه این کار و تشکیل صف خودروها هر روز راس ساعت چهار بعد از ظهر، حکومت را وادار به عقب نشینی نمایند. دارندگان موتورسیکلت هم با تشکیل صف روزانه و زدن حداکثر یک لیتر بنزین می توانند به این اعتراض بپیوندند. پیاده ها نیز با تجمع درکنار صف های چند کیلومتری خودروها و موتورسیکلت ها می توانند مشارکت دراین حرکت اعتراضی را با سردادن شعارهای جنبش به انجام برسانند.


وحشت حکومت ازمردم و تجمع و اعتراض آنان درحدی است که یا جرئت گران کردن بنزین را نخواهد داشت و یا در مدتی کوتاه وادار به عقب نشینی خواهد شد. در اطلاعیه بعدی ترتیب اعتراض در صف نان را به اطلاع خواهیم رساند. در مراحل بعدی عدم پرداخت ها و عدم همکاری های دیگر برای فلج سازی کودتا چیان در دستور قرار خواهند گرفت.

0 نظرات:

ارسال یک نظر