۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

او یک مادر بودنمی دونم کی بود
می گن مادر بود
.
.
.
نمی دونم کِی گرفتنش
می گن عاشورای پارسال بود
نمی دونم جرمش چی بود
می گن مواد مخدر بود
نمی دونم، من نمی دونم چه جرمی برای گرفتن مادری از بچش کافیه؟
من هیچ چی نمی دونم
تو هم نمی دونی
می دونستیم اوضاعمون این نبود
ولی می دانم او یک مادر بود

0 نظرات:

ارسال یک نظر