۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

آرش صادقی،فعال دانشجویی درحالت کما به بیمارستان منتقل شد.به نقل از صفحه فیس بوک آرش صادقی، بدنبال انتقال آرش صادقی فعال دانشجویی به سلول انفرادی، وی از تاریخ 24 اسفندماه دست به اعتصاب غذای زد که تا کنون به طول انجامیده است. مسئولین زندان امروز به خانواده ی وی اطلاع دادند که وی به علت ضعف شدید از حال رفته است .
در همین حال به گوش می رسد مسئولین زندان آرش را به بیمارستان مدرس منتقل کردند و اکنون در حالت کما به سر می برد .
به خانواده ی آرش خبر داده شده تا برای ملاقات به بیمارستان نروند چون به هیچ وجه این اجازه داده نمی شود ولی با این حال خانواده ی آرش قصد رفتن به این بیمارستان را دارند

منبع :

Free Arash Sadeghi

0 نظرات:

ارسال یک نظر