۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

گزارش امروز 1 اسفند تا ساعت 6.15

امروز بمناسبت هفتم شهدای سبز, به خیابان رفتیم.در ساعت 4 خیابان فاطمی تا میدان فاطمی (جهاد) مملو از نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه بود. خیبان فلسطین را به سمت پایین رفتیم. بسمت میدان ولی عصر پیاده حرکت کردم. میدان کاملا پر از نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه بود و مرتب به تعداد آنها اضافه می شد و با مینی بوس لباس شخصی ها را در میدان ولی عصر از ضلع شمالی و جنوبی مستقر کردند.

ساعت 5 در میدان ولی عصر مردم پیاده رو ها را از آن خود کرده و منتظر جرقه بودند. در بین مردم نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی با ظاهری متفاوت در حال گشت زنی بودند فضا بشدت امنیتی بود. بسمت بلوار کشاورز حرکت کردم ولباس شخصی ها با بی سیم در حال گشت زنی بودند. ساعت 5.45 خیابان وصال شیرازی اتومبیل ها شروع به بوق زدن ممتد کردند بوق زدنی کر کننده، نیروها ضد شورش فقط نگاه می کردند و عکس العملی نشان نمی دادند.

ساعت 6 نزدیکی میدان انقلاب ناگهان نیروهای گارد ویژه به مردم عابر حمله کردند و با کمک لباس شخصی ها شروع به دستگیر کردن مردم راهپیما کردند فکر می کنم حدود 100نفر را از پیر و جوان و حتی خانم ها را می گرفتند و وقتی ماشین کم آوردند جلو ون های تاکسی را می گرفتند مردم را سوار می کردند و تا آنجا که فهمیدم به مرکز راهنمایی و رانندگی آن نزدیکی منتقل کردند.

میدان انقلاب مملو از نیروهای لباس شخصی است. در ساعت 6.15 دقیقه میدان توحید نیزمملو از نیروهای ضد شورش با تجهیزات گوناگون و مجهز بود که کل میدان را به اشغال خود درآورده اند. تهران درست شبیه یک پادگان بزرگ است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر