۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

تظاهرات به مناسبت هفتم شهدای سبز 25 بهمن (پیشنهاد)
آری دوستان و یاران سبز دو روز گذشت، داغ یارن سبزمان صانع ژاله و محمد مختاری بر دلهای ما ست . یارانی که غریبانه بدست مزدوران لباس شخصی و بسیج کف خیابانها را از خون خود گلگون کردند و به ما آموختند که چگونه برای آزادی، جوانان این مرز و بوم هزینه می کنند. محمد به ما آموخت : ایستاده مردن به از نشسته زیستن در ذلت است.
یاران سبز، در شرایطی که ولایت جهل و جور و فساد با عربده کشیهای مستانه شهدای گلگون کفن ما را از ترس خشم مردم و زبانهای آتش قیام با کارت بسیج ساختگی برای خود مصاده می کند و شهید راه آزادی صانع بر روی شانه های قاتلین خود تشیع می شود. چه جای سکوت. که سکوت ننگ است .
بیایم برای شهدای راه آزادی صانع و محمد خود مراسمی بر پا کنیم؛ این مراسم را به قیامی توفنده بر ضد ولی فقیه طلسم شکسته تبدیل کنیم.

تمامی میادین شهر را به کانون مبارزه بر ضد این جانیان تبدیل کنیم. و بانگ براریم و طرحی نو دراندازیم.

0 نظرات:

ارسال یک نظر