۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

از عوامل سرکوب در روز 25 بهمن و 1 اسفند شناسایی شد.


عکسی که مشاهده می کنید، مربوط است به "مهدی رضائی " معرف به حاجی رضائی به شماره شناسنامه 3810 - نام پدر: احمد و ساکن تهران است و در سازمان حلال احمر مشغول کار بوده و از عوامل اطلاعات سپاه و بسیجی فعال است. وی نقش بسزای در هدایت و استقرار نیروهای لباس شخصی در سرکوب مردم تهران در روزهای 25 بهمن و 1 اسفند بخصوص در غرب تهران بر عهده داشته است. اطلاعات مربوط به وی توسط مبارزین که در نیروهای بسیج و لباس شخصی نفوذ کرده اند. جمع آوری شده است. از همه یاران سبز خواهشمند ام در صورت شناخت وی اطلاع از محل سکونت او در بخش کامنت ها آدرس او را اضافه کنید. و این پست را در وبلاگ خود قرار دهید. دوستان نیز قول داده اند از مقر بسیج افراد بیشتری را افشاء کنند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر