۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

توصیف زندان حشمتیهزندان حشمتیه، زندانی در بین بزرگراه رسالت و خیابان معلم است. قبلا زیر نظر محسنی اژیه ای ریاست دادگاه ویژه روحانیت بود. نام این بازداشتگاه در هیچ جا بعنوان زندانی رسمی، ثبت نشده است. قبلا بازداشتی های 18 تیر سال 1378 و بعد از آن را به آنجا منتقل می کردند. و بعد از بازجویی توسط حفاظت اطلاعات ناجا به زندان اوین منتقل می کردند. این بازداشتگاه قبلا محل نگهداری معتادان و ارازل و اوباش بود. سلول های این بازداشگاه بسیار کثیف و پر از شپش و انواع جانوان خزنده است. سرویس این بازداشتگاه در واقع غیر قابل استفاده است و در مورد احمد باطبی، و دیگر دوستان برای باز جویی سر آنها را در این دستشوی ها فرو می کردند. مطمن باشید دوستان سبز میرحسین موسوی و کروبی تحت فشار و بازجویی وحشیانه هستند و آمده انتقال به زندان اوین. اگر فردا حاکمیت تحت فشار ما تن به آزادی آنها ندهد. دادگاه های نمایشی و بد تر از آن در انتطار رهبران ما است. به امید سه شنبه ای سبز

0 نظرات:

ارسال یک نظر